Boston (Hanscom Field/Bedford) - Long Island Statue of Liberty East River Cap Cod/Provincetown Boston Downtown
DSC05447 DSC05082
Check-Out C 182 G 1000 inkl. Boston Downtown Loop
DSC05366 DSC05084

DSC05104 DSC05092

vor dem Start nach New York
P5120229 P5110014

DSC05226 DSC05223P5110159 P5110078
Long Island
P5110059 P5110050


P5110079 P5110071
Manhattan Skyline
DSC05271 DSC05272
Verrazano Bridge
P5110082 DSC05269

P5110083 P5110094

P5110095 P5110101

P5110098 P5110118

P5110108 P5110097
Statue of Liberty
DSC05280 DSC05286

P5110111 DSC05293

P5110113 P5110112

DSC05292 P5110107

DSC05295 DSC05296
East River
P5110119 DSC05297
Manhattan
P5110134 DSC05301

DSC05300DSC05299


DSC05305 DSC05314
Hudson River
DSC05319 DSC05316

Cap Cod
DSC05331 DSC05347

DSC05357 DSC05236

Provincetown
DSC05360 P5110170

DSC05393 DSC05394

DSC05373 DSC05386

DSC05378 DSC05374


Boston Downtown
DSC05438DSC05429

P5120208 DSC05442

P5120234 P5120230